Връзка с нас

Адрес:

Гр. Сливен

ул. "Д-р Константин Стоилов" -9 - А - 4

п.к. 1247

тел.: +359 44 62 56 11

тел.: +359 44 62 47 08

факс: +359 44 62 31 64


e-mail: webmaster@sliven.net